Nett-Magasinet

tirsdag 31. mai 2016

KatastrofevalgetFolkeavstemningen i Toten og Gjøvik kommunene endte med stort NEI til storkommune.  Østre Toten stemte 71 % NEI, Vestre Toten stemte 62 % NEI og Gjøvik stemte 58 % NEI.

Hvorfor gjordet folket akkurat det? Kanskje på bakgrunn av intensjonsavtalen som ble laget mellom disse kommunene ved en sammenslåing til storkommune. Folk på Toten er bekymret for at når rådmannen i den nye storkommunen skulle sitte på Gjøvik og lage budsjett så kunne det komme mange upopulære kutt som ville gå hardt utover Toten kommunene.

Alle tre ordførerne har fortalt at de skal følge rådet fra folket og ikke overkjøre folkeavstemningen med å presse fram en storkommune. Det står respekt av ordførerne at de vil gjøre dette etter å ha fått innbyggernes dom.

Men hva gikk galt med hele folkeavstemningen? Tja, mest sannsynlig var at folket syntes den intensjonsavtalen var for dårlig håndverk. Det nytter ikke å stå på folkemøter å skryte av at alt blir så bra bare man kommer seg inn i en storkommune. Folket tror ikke på hva som helst og de fleste vet fra før at ikke alle politikere gjør det de lover i et valg.
Det at hovedsete skulle ligge på Gjøvik har sikkert bekymret mange.

Så hva gikk galt? Jeg tror at hvis politikerne hadde fremforhandlet en skikkelig avtale og gjerne spurt folket underveis så kunne det ha vært mulig at det hadde blitt et helt annet resultat enn det som ble nå.
Intensjonsavtale er bare et forslag til videre forhandlinger om hvordan en storkommune skulle ha sett ut når alt var ferdig forhandlet.

Jeg tror at for min kommune Østre Toten så er det best at den er selvstendig og heller inngår samarbeidsavtaler med nabokommuner.

Nå er tiden inne for å se fremover og heller gjøre det beste ut av det når det kommer opp nye utfordringer for Østre Toten.


Svein Olav Skaug Aarum
Eier Nett-Magasinet.No

mandag 30. mai 2016

Valgdag prognose storkommuneDette er en valgdag prognose, dette er IKKE valgresultatet
Nett-Magasinet.No har ringt opp tilfeldige utvalgte innbyggere fra telefonkatalogen i forbindelse med valget om storkommune med Gjøvik, Østre og Vestre Toten. 82 personer i alle tre kommuner har blitt ringt opp.

Gjøvik kommune: 79 JA (97 %) og 3 NEI
Vestre Toten: 50 NEI (61 %) og 32 JA
Østre Toten: 76 NEI (93 %) og 6 JA

Nett-Magasinet.No hadde ikke kapasitet til å ringe opp flere innbyggere i disse tre kommunene. Dette er bare en prognose som vil bli endret når endelig valgresultat er ferdig opptelt i kveld.

torsdag 26. mai 2016

Storkommunen Østre, Vestre Toten og GjøvikArtikkel
Jeg vil ha storkomme, jeg vil ha storkommune, jeg vil, jeg vil rope mange ut at alle skal stemme JA til ekteskap mellom Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. Alt skal bli så bra med en storkommune, og alt skal bli slik som vi kjenner våre kommuner nå lover politikerne.

Mandag 30. mai er det folkeavstemning i disse kommunene som de skal inngå ekteskap fra 1. jan 2020. JA folket roper stem JA dette kommer til å bli så bra på alle fronter, men skal vi tro på denne skrytingen? Nei mener jeg.

Hvis det blir JA og la oss se litt inn i fremtiden når rådmannen som skal sitte i Gjøvik Rådhus skal lage budsjettet sitt. Da kommer nok nedskjæringene i Toten kommunene. Slik som bibliotekene på Lena og Raufoss blir nok lagt ned til fordel for Gjøvik og slik at de pengene kan brukes til noe annet. Det vil nok skje med skolene i begge Toten kommunene med tiden. Alt blir overført til Gjøvik for å spare penger. At barn og unge må kjøre buss i flere timer for å komme seg til skolen vil de i Gjøvik Rådhus ikke bry seg mye om bare man sparer penger.

Østre og Vestre Toten vil mest sannsynlig ende opp som husmannsplasser for de som sitter i Gjøvik Rådhus og bestemmer hvordan storkommunen skal se ut.

JA folket med politikerne skryter av hvor fint dette blir med helsetjenestene i en storkommune med stor bemanning i hjemmesykepleien og syke / aldershjem. Skal vi tro på dette? Nei mener jeg med tanke på at storkommuner ofte har mye dårligere tjenester enn små kommuner har.

Kommunelegekontorene i Toten kommunene blir nok også lagt ned for å bli overført til Gjøvik der makta skal ligge i fremtiden hvis det blir JA til dette ekteskapet.  Når penger skal spares blir det nok mange upopulære kutt i Toten kommunene for å spare penger. Når det går buss så kan man bare ta bussen til legen sin sies det.

Bare vent til den tiden i fremtiden når rådmannen skal lage sitt budsjett for storkommunen. Da kan mange få seg en overraskelse.

Hvis du tror på hva JA folket og politikerne sier da stemmer du JA.
Hvis du ikke tror på hva JA folket og politikerne sier da stemmer du NEI

La Østre og Vestre Toten forbli selvstendige små kommuner med den gode servicen de har nå og som innbyggerne kjenner til. Ikke tro at alt blir så mye bedre jo større man er eller vil være.

Svein Olav Skaug Aarum
Eier av Nett-Magasinet.No

lørdag 21. mai 2016

Fjern hele folketrygden

LeserbrevJeg og sikkert mange flere er helt enig med FrU formannen at folketrygden må fjernes før hele folketrygden kjører Norge rett til helvete.
Den største utgiften er til dem disse uføretrygdene som sitter hjemme og nyter et godt liv av våre skattepenger. Her må det fremlages en nedtrappingsplan med årlig kutt på 20 % av uføretrygda som heller brukes til skattelette for oss som arbeider for våre egne penger.

Min vurdering er at uføretrygdene får være glade om de får noen tusenlapper pr måned for å leve av i fremtiden.

Et velferdssamfunn kan også fint greie seg uten et offentlig forsikringsselskap som folketrygden, mener nyvalgt formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

Han har så rett i alt han sier, vi klarer oss så bra uten et offentlig forsikringsskap i dagens Norge anno 2016.
Det er bare å selge Nav til privat selskap som med sine egne forretningsideer jobber videre til det beste for oss.

Jeg vil heller ha trekk fra lønnen til privat forsikring til alderspensjon og det samme for medisinsk behandling i tilfelle jeg skulle komme på sykehus. Men ikke som nå at folketrygden betaler for alle slags behandlinger på norske sykehus koster mye penger som heller kunne brukes til skattelette.

De fleste av oss ønsker oss lavere skatter, skattelette og bort med folketrygden som koster statsbudsjettet mye penger i året som kunne brukes på bedre måte.
Folketrygden har utspilt sin rolle i dagens Norge og burde være lett å fjerne med et pennestrøk, men politiske partier er for feige til å begynne å diskutere løsningen med å fjerne folketrygden som offentlig forsikringsselskap for alle innbyggere i dette landet.

Fri konkurranse også innenfor våre penger til alderspensjon er sunt for alle her i landet. Men dette med uføretrygdene er et kapitel som koster oss skattebetalere skjorta hvis det ikke snart kommer en løsning som hindrer at det utbetales penger til mennesker som av eller annen grunn ikke vil jobbe for livsoppholdet sitt.

Jeg og sikkert mange flere vil ha den frihet selv å bestemme hvordan våre egne skattepenger skal brukes i fremtiden.

Per O.
Oslo Vest

Redaksjonen godtar at innsender ønsker å være anonym.
Redaktør Kristine