Nett-Magasinet

lørdag 12. mai 2018

Samboergarantien en stor bløffSamboergarantien fra FrP er bare en stor bløff for å sanke stemmer til valget om et år. Dette er noe av det mest udugelige jeg har hørt på lenge fra dette folk flest partiet.

Nå skal altså friske mennesker oppta plassene til de mest syke så de ikke kan få plass på et sykehjem. Friske mennesker har ingenting på et sykehjem å gjøre. Det er bare å godta når ektefellen må på sykehjem så kan ikke den friske ektefellen bli med men må bo hjemme. Da får denne ektefellen heller besøke sin kjære så mye som overhode mulig.
Med denne ordningen vil det på sikt bli mindre sykehjemsplasser til dem som trenger det aller mest men ikke forstår nok ikke Frp.

Alvorlige syke eldre mennesker som må ha sykehjemsplass vil ikke få plass da en frisk person ønsker å bo sammen med sin syke ektefelle på sykehjemmet. Rettferdig for den eldre syke? Nei det er det ikke.

Nå har jeg arbeidet på sykehjem over ti år og som mine kolleger er det vi som vet best hvordan behandlingen av syke skal foregå ikke pårørende som stadig blander seg i vårt arbeid og dette forstyrrer oss veldig mye. Vi tør ikke å tenke på hva som skjer med en frisk ektefelle boende her hele døgnet med å blande seg inn i vårt arbeid. Det burde ha vært besøkstid på sykehjem, noen timer hver kveld og ikke slik som nå at pårørende kan komme og gå når det passer for dem.

Sykepleier
Oslo Kommune

Innsender ønsket å være anonym og det har redaksjonen innvilget.
Redaktør Kristine

torsdag 10. mai 2018

Sylvia Listhaug på besøk hos Østre Toten FRPStortingsrepresentant Sylvia Listhaug (FRP) har i dag mandag 07.05.2018 vært på besøk hos Østre Toten FRP på Lena. I den forbindelse var Nett-Magasinet.No tilstede for å foreta et kort intervjue. Vi fikk inntrykk at Listhaug er et varmt og hyggelig person med store kunnskaper i sitt fag innenfor helse og omsorg.

Våre to spørsmål:
1) Hva mener du er galt med dagens helse og omsorg som foregår i kommunene?
Per i dag er det store forskjeller i kommunene der noen får hjelp mens andre får det ikke. Bare se på BPA, noen kommuner tilbyr dette mens andre motarbeider at brukerne skal få BPA og dermed bestemme over sitt eget liv. Med statlig finansiering ville det bli lik behandling i alle kommunene.
Unge skal ikke plasseres på sykehjem selv om kommunen mener dette er bedre enn å gi dem hjelp i egen bolig.

2) Hvordan ville det vært innenfor helse og omsorg hvis FRP hadde hatt flertall alene på Stortinget?
Da ville statlig finansiering har blitt innført i alle kommuner der alle brukere hadde fått samme tilbud slik at de med penger ikke kunne kjøpe seg tjenester mens de med lite penger ikke har råd å gjøre det.

Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar. Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.

Alle som har behov for omsorgstjenester skal få det fra sin kommune på samme måte som tidligere.
Målsettingen i forsøket er økt likebehandling ved tildeling av tjenester og at hver enkelt får et tilbud tilpasset sitt behov.
Det er fortsatt kommunen som har ansvar for å gi gode og tilpassede tjenester til alle som trenger det.

Les mer om statlig finansiering som Hobøl kommune deltar i her 

https://www.nrk.no/norge/solveig-_88_-stortrives-med-ordningen-som-ble-kalt-_et-politisk-mageplask_-1.13654896Etter at møtet på Lena Østre Toten var avsluttet gikk turen til Fjellvoll bo og servicesenter i Kolbu (Østre Toten) for omvisning og samtale med brukerne og ansatte.

Listhaugs Toten tur ble avsluttet med folkemøte på kafe på Raufoss. Totalt fremmøte alle steder var på 150 personer som fikk møte stortingsrepresentanten og alle ønsket at Listhaug skulle stå på videre med sitt viktige arbeid i Stortinget.