Nett-Magasinet

torsdag 26. mai 2016

Storkommunen Østre, Vestre Toten og GjøvikArtikkel
Jeg vil ha storkomme, jeg vil ha storkommune, jeg vil, jeg vil rope mange ut at alle skal stemme JA til ekteskap mellom Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik. Alt skal bli så bra med en storkommune, og alt skal bli slik som vi kjenner våre kommuner nå lover politikerne.

Mandag 30. mai er det folkeavstemning i disse kommunene som de skal inngå ekteskap fra 1. jan 2020. JA folket roper stem JA dette kommer til å bli så bra på alle fronter, men skal vi tro på denne skrytingen? Nei mener jeg.

Hvis det blir JA og la oss se litt inn i fremtiden når rådmannen som skal sitte i Gjøvik Rådhus skal lage budsjettet sitt. Da kommer nok nedskjæringene i Toten kommunene. Slik som bibliotekene på Lena og Raufoss blir nok lagt ned til fordel for Gjøvik og slik at de pengene kan brukes til noe annet. Det vil nok skje med skolene i begge Toten kommunene med tiden. Alt blir overført til Gjøvik for å spare penger. At barn og unge må kjøre buss i flere timer for å komme seg til skolen vil de i Gjøvik Rådhus ikke bry seg mye om bare man sparer penger.

Østre og Vestre Toten vil mest sannsynlig ende opp som husmannsplasser for de som sitter i Gjøvik Rådhus og bestemmer hvordan storkommunen skal se ut.

JA folket med politikerne skryter av hvor fint dette blir med helsetjenestene i en storkommune med stor bemanning i hjemmesykepleien og syke / aldershjem. Skal vi tro på dette? Nei mener jeg med tanke på at storkommuner ofte har mye dårligere tjenester enn små kommuner har.

Kommunelegekontorene i Toten kommunene blir nok også lagt ned for å bli overført til Gjøvik der makta skal ligge i fremtiden hvis det blir JA til dette ekteskapet.  Når penger skal spares blir det nok mange upopulære kutt i Toten kommunene for å spare penger. Når det går buss så kan man bare ta bussen til legen sin sies det.

Bare vent til den tiden i fremtiden når rådmannen skal lage sitt budsjett for storkommunen. Da kan mange få seg en overraskelse.

Hvis du tror på hva JA folket og politikerne sier da stemmer du JA.
Hvis du ikke tror på hva JA folket og politikerne sier da stemmer du NEI

La Østre og Vestre Toten forbli selvstendige små kommuner med den gode servicen de har nå og som innbyggerne kjenner til. Ikke tro at alt blir så mye bedre jo større man er eller vil være.

Svein Olav Skaug Aarum
Eier av Nett-Magasinet.No