Nett-Magasinet

onsdag 20. april 2016

Skattebegrensning pga uførVIKTIG MELDING 
Alle uføre mistet automatisk skattebegrensning pga ufør i 2015.

MEN
DU HAR FORTSATT MULIGHET TIL Å SØKE SKATTEBEGRENSNING.
Dette skjer imidlertid ikke lenger automatisk og man må selv påføre at man søker om skattebegrensning. Tidligere gjaldt skattelovens paragraf 17.2, den er ikke lengre aktuell,men paragraf 17.4 gjelder fortsatt og omhandler skattebegrensning pga lav inntekt, noe som gjelder de fleste uføre. 

Du gjør slik :
På selvangivelsen under pkt 5 andre opplysninger skriver du.
....Jeg søker skattebegrensning iht paragraf 17.4 for lav inntekt som ufør. ..
Om du ikke får til dette, søk hjelp på ditt skattekontor så du får dette med deg.
Søker du IKKE vil du heller IKKE kunne få skattebegrensning og det utgjør faktisk mange kroner.