Nett-Magasinet

fredag 31. januar 2020

Trenger du verge?


Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til å gjøre større beslutninger og at du har noen som kan ivareta interessene dine, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Du kan få oppnevnt en verge med et begrenset ansvar for å hjelpe deg. For eksempel kan vergens hjelp være avgrenset til forhold som gjelder økonomi, eller til andre personlige ting du kan trenge hjelp til, for eksempel i forbindelse med hjemmesykepleie, sykehjemsplass. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Frivillig

Vanlig vergemål er frivillig, det vil si at du skal samtykke til at du får en verge. Du skal også være med og bestemme hva vergemålet skal gå ut på og hvem som skal være verge. Det er andre regler for personer som mangler samtykkekompetanse. Det er legen til den som har verge, eller har behov for verge, som uttaler seg om personen har samtykkekompetanse.. 

Be om verge

Du kan selv ta kontakt med Fylkesmannen for å be om verge. Et ønske om vergemål kan også komme fra ektefelle, samboer, foreldre, barn, søsken eller andre som står personen nær. Fylkesmannen vurderer om du trenger verge. Fylkesmannen kan også opprette vergemål på eget initiativ. 

Les mer om det å få verge i linken under

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/vergemal/trenger-du-verge/?fbclid=IwAR2RfLmSg2-fG0Lkb_HM0OTPpLMbh66DcQ1NHoMT7OpsNZRziuQw3vOFHUs

Skrevet av: Svein Olav
Ansvarlig for Nett-Magasinet.No