Nett-Magasinet

lørdag 14. januar 2017

Med borgelig regjering er vi på rett vei inn i fremtidenLeserbrev sendt til redaksjonen

Nå er det snart valg og etter min mening er vi på rett vei med å rydde opp etter åtte år med søppel fra rødgrønne. Veldig bra at late sosialklienter nå må arbeide for å få sin trygd utbetalt. Neste må bli at uføre må arbeide for å beholde trygden sin og ikke ligge på sofaen med å spise hamburger, drikke øl og se på tv. Uføre som går hjemme og koser seg skulle trenge komme seg ut i arbeid. Som skattebetaler liker jeg ikke å være med å fø på mennesker som en eller annen grunn ikke vil arbeide fordi de mener eller har valgt selv å få uføretrygd. Her trenger vi en sterk arbeidsminister som tør å ta valget med å innføre arbeidsplikt for de uføre og hvis de ikke møter opp bør de kun få kr 25 pr dag så de ikke sulter i hjel. Med så lite penger vil de nok bli friske fort og møte opp til arbeidsplikten.

Kunne lese i eavisa tidligere denne uken at 9 av 10 nordmenn vil ha Silvi Listhaug som statsminister og dette viser at det er flertall i den norske befolkningen for at hun skal bli statsminister etter valg seieren i september. Hun er tøff og modig og vil få landet på rett spor etter søppelet som de rødgrønne forplantet inn i landet.

Mine skattepenger skal brukes fornuftig og ikke til sosialutbetalinger til asylsøkere som lever godt på skattepengene våre. Mine skattepenger skal heller ikke brukes som trygd for uføre som påstår de er syke for arbeid.

Som medlem i Høyre er jeg og mine venner godt fornøyd med utviklingen som våre fantastiske statsråder utøver sitt mandat.

Anita.

Etter ønske fra innsender ønsket å være anonym og det har redaksjonen innvilget.

Redaktør Kristine

Norge i dagLeserbrev sendt til redaksjonen.

Det er ingen nyhet at den blåblå regjeringen er med å ødelegge vårt gode land med sin politikk. Bare å se på innvandringsministeren holder på med. Blir kvalm og syk hver gang jeg leser som hun holder på med personer som rømmer fra krig og elendighet. Her sitter man med mistanke at hun liker seg best selv og bryr seg ikke noe om hvordan livet til disse personene skal være.
Kan lure på hva hun som er kristen tror hva egentlig nestekjærlighet egentlig er for noe?

I disse dagene fryser personer i hjel i Europa men vår innvandringsminister skryter av at Norge har svært strenge regler for asylsøkere og at det nå ikke kommer så mange som i fjor. For en stolthet hun måtte ha.

Asylsøkere får kr 2400 pr måned for å leve av og det er en latterlig lav sum når at du må ha eller trenger skal betales av disse pengene.

Asylbarna slipper heller ikke unna selv om de er født i Norge og bodd her veldig lenge blir dem sendt tilbake til landet der foreldrene hører til. Det er noe av det mest jævlige jeg noen gang leser om. Det neste blir vel at barn som er adoptert til Norge skal utvises når de fyller 18 år hvis denne regjeringen får holde på lenge nok.

Under hver borgelig regjering så øker arbeidsledigheten mens under Arbeiderpartiet så synker den og flere kommer i arbeid og det er ikke vanskelig å forstå at de borgelige bruker pengene på helt feil måte når de heller gir store skattelettelser til dem som ikke trenger å få mer enn de alt har fra før.

11. september er det stortingsvalg og da må alle krefter settes inn for å få fjernet denne regjeringen til fordel for helst ren Arbeiderpartiregjering eller flertallsregjering med Arbeiderpartiet slik at vi kan få mer rettferdig politikk i Norge.

Skogsheksene
Arbeiderpartiet medlem

Innsender ønsket å være anonym og det har redaksjonen innvilget.

Redaktør Kristine