Nett-Magasinet

lørdag 14. januar 2017

Med borgelig regjering er vi på rett vei inn i fremtidenLeserbrev sendt til redaksjonen

Nå er det snart valg og etter min mening er vi på rett vei med å rydde opp etter åtte år med søppel fra rødgrønne. Veldig bra at late sosialklienter nå må arbeide for å få sin trygd utbetalt. Neste må bli at uføre må arbeide for å beholde trygden sin og ikke ligge på sofaen med å spise hamburger, drikke øl og se på tv. Uføre som går hjemme og koser seg skulle trenge komme seg ut i arbeid. Som skattebetaler liker jeg ikke å være med å fø på mennesker som en eller annen grunn ikke vil arbeide fordi de mener eller har valgt selv å få uføretrygd. Her trenger vi en sterk arbeidsminister som tør å ta valget med å innføre arbeidsplikt for de uføre og hvis de ikke møter opp bør de kun få kr 25 pr dag så de ikke sulter i hjel. Med så lite penger vil de nok bli friske fort og møte opp til arbeidsplikten.

Kunne lese i eavisa tidligere denne uken at 9 av 10 nordmenn vil ha Silvi Listhaug som statsminister og dette viser at det er flertall i den norske befolkningen for at hun skal bli statsminister etter valg seieren i september. Hun er tøff og modig og vil få landet på rett spor etter søppelet som de rødgrønne forplantet inn i landet.

Mine skattepenger skal brukes fornuftig og ikke til sosialutbetalinger til asylsøkere som lever godt på skattepengene våre. Mine skattepenger skal heller ikke brukes som trygd for uføre som påstår de er syke for arbeid.

Som medlem i Høyre er jeg og mine venner godt fornøyd med utviklingen som våre fantastiske statsråder utøver sitt mandat.

Anita.

Etter ønske fra innsender ønsket å være anonym og det har redaksjonen innvilget.

Redaktør Kristine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar