Nett-Magasinet

mandag 3. februar 2020

Tilsynssaker mot helsepersonell


Her kan du bli bedre kjent med forvaltningsloven mener om tilsynssaker mot helsepersonell. Klikk på linken under å gå rett til kilden.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-13---tolkning-av-forvaltningsloven--13--2/id456210/


I en del tilfeller vil forholdet som er bakgrunnen for en tilsynssak også bli behandlet i en rettssak. I slike tilfeller vil ofte dommen i rettssaken bli offentlig. På det tidspunkt det foreligger en offentlig dom i saken, vil ikke lenger opplysninger i tilsynssaken som også fremgår av dommen være taushetsbelagte, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 3.

Skrevet av: Svein Olav
Ansvarlig for Nett-Magasinet.No


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar